Terminarz  spotkań  konsultacyjnych dla rodziców  na rok  szkolny  2013/2014

 

1. 10.09.2013 r.  godz. 17.00

2. 16.10.2013 r. godz. 16.30

3. 26.11.2013 r. godz.16.30

4. 29.01.2014 r. godz. 16.30 (zmiana z przyczyn organizacyjnych - aktualny termin 27.01.2014 r.)

5. 26.03.2014 r. godz. 16.30

6. 30.04.2014 r. godz. 16.30

7. 28.05.2014 r. godz. 16.30


Terminy spotkań w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie z tygodniowym wyprzedzeniem oraz powiadomieniem.

 
Tłumacz
Programy

Zegar